TERMINY

Teraz

Czas na skontaktowanie się z Open Education and Development Group w celu zgłoszenia swojej szkoły do programu i założenia swojego Centrum Certiport!


Od teraz do 28.05.2021

Egzaminy certyfikacyjne prowadzące do wyłonienia kandydata z najwyższym wynikiem z egzaminu MOS Word 2016.


28.05.2021

Ostateczny termin na przeprowadzenie egzaminów MOS Word 2016 wśród uczniów i studentów.

Kandydatów z najlepszymi wynikami z egzaminów MOS Word 2016 należy zgłosić do Open Education and Development Group na adres: martyna.majewska@openedg.org


1-4.08.2021

MOS World Championship 2021 w Orlando!