JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?


DLA SZKÓŁ I INSTYTUCJI EDUKACYJNYCH

W Ogólnopolskich Mistrzostwach MOS może wziąć udział dowolna szkoła ponadpodstawowa oraz uczelnia, która zgłosi swój udział i przeprowadzi co najmniej 50 egzaminów MOS Excel 2016 (Microsoft Office Specialist), aby wytypować kandydata do udziału w Ogólnopolskich Mistrzostwach MOS 4 czerwca w Warszawie.

Zadaniem szkoły/uczelni jest promocja Ogólnopolskich Mistrzostw MOS wśród swoich uczniów/studentów. Szkoła/uczelnia powinna wyznaczyć administratora Centrum Egzaminacyjnego Certiport. Do zadań administratora należeć będzie instalacja oprogramowania egzaminacyjnego i nadzór nad egzaminami MOS.

Jeżeli szkoła/uczelnia przeprowadzi 100 (lub więcej) egzaminów, to może nominować więcej niż jednego ucznia/studenta do udziału w finale Ogólnopolskich Mistrzostw MOS w Warszawie.

Na Ogólnopolskie Mistrzostwa MOS w Warszawie zostaną wysłani uczniowie/studenci z najwyższym wynikiem z egzaminu MOS Excel 2016.

Dla osób indywidualnych

Jeśli twoja szkoła/uczelnia nie organizuje Eliminacji Lokalnych Mistrzostw MOS, jesteś bardzo dobry z Excela i spełniasz wymogi zawarte w http://www.moschampionship.com/rules/ – przewidujemy kilka miejsc zapasowych. Musisz skontaktować się z Martyną Majewską pod numerem +48 91 484 44 37 i po uzyskaniu zgody, zakupić egzamin MOS Excel w cenie 620zł netto, zdać w autoryzowanym ośrodku egzaminacyjnym i po uzyskaniu wyniku co najmniej 950/1000 uzyskać nominację do udziału w Ogólnopolskich Mistrzostwach MOS.

 


OGÓLNOPOLSKA RUNDA MISTRZOSTW MICROSOFT OFFICE SPECIALIST 2019

Kategorią ogólnopolską jest:

Microsoft Excel 2016

(sponsorem nagród w tym nagrody głównej czyli wyjazdu do Nowego Jorku jest Open Education and Development Group):

 


m1

Terminy: Od teraz – do 13 maja 2019
Miejsce: Lokalnie, w siedzibie szkoły, lub uczelni.
Bierze w nim udział każdy student lub uczeń w wieku 13-22 lat, który zda egzamin MOS Excel 2016 w siedzibie szkoły lub uczelni, która została zakwalifikowana do udziału w mistrzostwach przez organizatora lokalnego.

Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadzane są w laboratoriach komputerowych wybranych szkół przez wskazanych nauczycieli. Każdy uczestnik, który zda egzamin (również Word i PowerPoint), uzyska bardzo pożądany na rynku pracy certyfikat[1].

Najlepszy kandydat Microsoft Excel 2016 uzyska nominację swojej szkoły do uczestnictwa w finałowej rundzie Mistrzostw Polski w Warszawie w budynku StartBerry.

W celu przeprowadzenia kwalifikacji, szkoła lub instytucja edukacyjna powinna zgłosić swój udział i przeprowadzić 50 lub więcej egzaminów MOS (Microsoft Office Specialist) w celu znalezienia najlepszego kandydata na mistrza kraju. Szkoły powinny posiadać Centrum Egzaminacyjne Certiport.

Instytucje edukacyjne (szkoły, uczelnie) mogą nieodpłatnie założyć własne autoryzowane centrum egzaminacyjne Certiport. Aby to zrobić wystarczy przesłać swoje zgłoszenie na martyna.majewska@openedg.org

Jeżeli szkoła ma więcej oddziałów i przeprowadzi 100 (lub więcej) egzaminów, ma prawo do przeprowadzenia egzaminów MOS we wszystkich oddziałach i wysłania więcej niż jednego studenta na finał Mistrzostw w Warszawie.


m2

Termin: 4 czerwca 2019
Miejsce: Startberry, Grochowska 306/308, Warszawa

Ogólnopolska Runda Mistrzostw MOS.
4 czerwca w Warszawie zmierzą się najlepsi kandydaci z całej Polski. Zdobywca tytułu Mistrza Polski Microsoft Excel 2016 otrzymuje nominację na finały mistrzostw świata, które odbędą się w Nowym Jorku 28-31 lipca 2019.warsaw-center-free-license-cc0.jpg


m3

Termin: 28-31 lipca 2019
Miejsce: Nowy Jork, Stany Zjednoczone
W Nowym Jorku zmierzą się najlepsi kandydaci z całego świata. Poznasz przyjaciół z każdego zakątka kuli ziemskiej. Trzy dniowa impreza jest nie tylko wspaniałą rywalizacją, ale też prawdziwą przygodą z licznymi atrakcjami zapewnionymi przez oraganizatora. Nasz reprezentant będzie walczył o tytuł Mistrza Świata Microsoft Office Excel 2016 i nagrodę w wysokości $7000.

city skyline manhattan new york

[1] Umiejętność obsługi MS Office jest trzecim najczęstszym wymaganiem w ofertach pracy. Źródło IDC oraz: http://www.pracuj.pl/praca/ms%20office;kw